Event om Internetmarknadsföring i Stockholm

Det ar fastställt att två internationella online- marknadsföringskonferenser och utställningar kommer att hållas i Stockholm, Sverige denna höst. eMetrics Marketing Optimization Summit och Search Marketing Expo (SMX) arrangeras på Sheraton Hotel från. 29 oktober till 1 november 2007.

Båda konferenserna kommer fokusera på att optimera värdet av internetmarknadsföring: Search Marketing Expo (SMX) på att hitta rätt människor till rätt sida och eMetrics Marketing Optimization Summit på att försäkra att webbsidebesökare kan fullfölja sina mål.

SMX-konferensen kommer att utforska framgångsrika tekniker för att driva fler kunder till webbsidor. Eventet kommer att ledas av Chris Sherman, internationell sökmarknadsförings-expert och internetmarknadsförings-specialisterna Third Door Media och Rising Media sköter organiseringen. Tvådagarskonferensen äger rum 31 oktober och 1 november 2007.

eMetrics Marketing Optimization Summit är ett ledande event för online marknadsföring och för proffesionella analytiker som har intresse i att förbättra värdet på sina webbsidor. Deltagare informeras om de bästa sätten att samla och analysera data för att få försprång till konkurrenter och att maximera online-marknadsföringens ROI(avkastning på investering). Tvådagarskonferensen kommer att hållas 29 och 30 oktober, med stöd fran Web Analytics Association och under ledning av internetmarknadsförings-gurun Jim Sterne.

Diskussioner under konferensen inkluderar ämnen som: optimering av hemsidor, sök-analys, länktaktik, SEO för multimedia, valmöjligheter och strategier för sök-reklam, optimering av kampanj, Web 2.0-optimering, beteendemålsättning, tävlingsanalys, mätning av kundens upplevelse, statistisk analys, förverkling av företag och multikanalsreklammetrik.

Dessa varierande workshops, presentationer och försäljningsdemonstreringar kommer att ge marknadsföringsanalyitiker från alla nivåer kunskap om hur de bäst kan forbättra sin internet-marknadsföring. Deltagare får även tillfälle att skapa kontakter med hundratals VIPs, representanter för olika varumärken och agenturchefer.

Anders Kasberg, fran SWEDMA, ett svenskt direktmarknadsföringsföretag sa, “Sök-området har utvecklat direkt marknadsföring, då det är där kunden faktiskt befinner sig i första steget till att söka kontakt med företaget. Och då har vi bara sett början på denna marknad. Allt tyder på att detta kommer att fortsätta växa och vi ser fram emot en spännande, fortsatt utveckling”.

Ytterligare upplysningar samt anmälan till eMetrics Marketing Optimization Summit, hittar du på www.emetrics.org.

Ytterligare upplysningar samt anmälan till Search Marketing Expo, hittar du på www.searchmarketingexpo.com.

Comments are closed.